Go Back   Fanderson Forum > Members List

Notices

dazzo dazzo is offline

Mexican Bandit

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  28th April 2016 02:21 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán "văn học" hợp thành chính là một chức quan phụ tá...
  Có thể thấy Tào Bằng khởi sự bằng một cái tự như vậy chứng tỏ lăo sư của hắn là một người phi thường.
  Bàng Quư hỏi:
  - Tiểu hữu! Ngươi có chuyện ǵ?
  Tào Bằng cố gắng làm cho bản thân b́nh tĩnh rồi trầm giọng nói:
  - Vừa rồi học sinh vô ư nghe được vài lời của hai vị tiên sinh, trong ḷng có chút suy nghĩ nên tới đây lănh giáo.
  Kiến thức của Tào Cấp nông cạn, từ nhỏ tới lớn chưa hề đi quá khỏi trấn Trung Dương.
  Nhưng Vương Mănh th́ khác, y làm đại soái, từng dẫn quân Khăn Vàng tung hoành Nam Dương nên kiến thức rộng răi. Nguyên An tiên s

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 1st January 2016 07:21 AM
 • Join Date: 1st July 2012
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 12:16 PM.


Fanderson - The Official Gerry Anderson Appreciation Society is a non-profit making organisation endorsed by Anderson
Entertainment Ltd., The Indestructible Production Company Ltd., ITV Global Entertainment and ITC Entertainment Group Ltd.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.