Go Back   Fanderson Forum > Members List

Notices

alexand alexand is offline

Battery Boy

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  28th April 2016 02:07 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán ơng Sách thuộc về huyện Bỉ Dương.
  Sau khi tới trấn Dương Sách cũng đồng nghĩa bước vào phạm vi thế lực của Lưu Biểu.
  Năm Kiến An thứ nhất, sau khi Thiên tử rời khỏi Quan Trung, Tây Lương đại tướng quân Trương Tế thấy Quan Trung bị tàn phá liền dẫn dắt bộ hạ rời khỏi Quan trung đi tới Kinh Châu.
  Sau đó, Trương Tế tranh đoạt rồi trúng tên mà chết.
  Cháu Trương Tế nhân cơ hội tiếp quản binh quyền, trở thành chủ soái của quân Tây Lương. Năm đó, Tương Tú là một viên đại tướng dưới trướng Đổng Trác, lúc rời khỏi Quan Trung liền được phong làm Kiến Trung tướng quân. C̣n bây giờ, Tào Tháo nghênh đó

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 14th June 2012 01:52 AM
 • Join Date: 17th May 2012
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 06:56 PM.


Fanderson - The Official Gerry Anderson Appreciation Society is a non-profit making organisation endorsed by Anderson
Entertainment Ltd., The Indestructible Production Company Ltd., ITV Global Entertainment and ITC Entertainment Group Ltd.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.